Εξοπλισμός Ξενοδοχείων
& Είδη Μαζικής Εστίασης
Hotel Supplies
Ηλεκτρονικά
& Ηλεκτρολογικα Είδη
Electronics and Electrical
6-7 Kaningos Str., 8010 Paphos, Cyprus, Tel: +357 26 819666, Fax: +357 26 811858
email: info@nicolaouelectronics.com